Cendy 60th Birthday Party 2015 - BobbyCorneliusPhotography